Mapa del lloc Web
   Association pour l’Économie Distributive
 
 
AEDBenvinguts > Tesis

L’Economia Distributiva

Marie-Louise DUBOIN

INDEX

I - OBJECTIUS

1.) benestar econòmic, qualitat de vida, benestar personal
2.) democràcia, drets humans, drets socials, drets dels pobles
3.) sostenibilitat, ecologia
4.) justícia social, pau, solidaritat

II - HIPÒTESIS

1.) General
2.) Sistema
3.) Globalitzaciò
4.) Diner
5.) Treball

III - PROPOSTES

1.) L’economia distributiva
2.) La moneda distributiva
3.) Renda social i nova organitzaciò del treball
4.) L’empresa distributiva
5.) El contracte cívic
6.) La propietat immobiliària
7.) Dimensiò política : la societat assembleista

Els conceptes marcats :

socialisme de l’abundància, socialisme distributiu, contracte cívic, renda social, societat assembleista, economia distributiva, economia de les necessitats, moneda distributiva, empresa distributiva, societat distributiva, democràcia econòmica, servei social, servei penòs, monètica, treball a la carta, coeficient d’escassetat, mercat immobiliari, Oficina de Gestiò del Treball, Gran Relleu dels Homes per la Ciència, regiò, regiò administrativa, federaciò de regions, col-legi electoral, ingrés de ciutadania, Consells Econòmics, Consells Generals, Consells Comunals, Consell de 500, Consell Regional de Cadets, Consell Regional de Majors d’Edat, cadets, majors d’edat i treballadors.

^

e-mail